Er. Jasbir Singh

  Vice President

   Sh. Paramjit Singh Sachdeva

   Vice President

    Dr. Gurbax Singh Sandhu

    Joint. Secretary

     Miss Raksha Gupta

     Secretary Finance

      Sh. Rakesh Mohan

      Joint Secretary Finance