Founder Members

Sr. No Name
1 Baba Harbans Singh
2 Prof. Bahadur Singh
3 Er. Jasbir Singh
4 Mr. Vijay Walia
5 Mr. Malkiat Singh Sond
6 Mr. Malkiat Singh Maheru
7 Mr. Harish Chander Thakur
8 Mr. Kuldip Singh
9 Mr. Gurbakash Singh