Members of General House

Sr. No Name Mobile Nos.
1 Dr. Ajay Bagga 94178-52422
2 Sh. Nirvair Singh 94174-12808
3 Mr. Ajit Singh 98762-86474
4 Sh. Dhiraj Puri 98550-54267
5 Sh. Dinesh Nagpal 98552-56262
6 Sh. Raj Kumar Nanda 93566-23001
7 Sh. Nirmal Singh 84370-00770
8 Sh. Surinder Singh Aneja 94178-28150
9 Sh. C.S. Gautam (PNB) 4178-96400
10 Sh. Kum Kum Sood 95306-25351
11 Sh. K.L. Janjua 98724-73771
12 Sh. Pawan Arora 94172-23129
13 Sh. Agia Singh 98782-27177
14 Sh. Rachhpal Singh 98554-40151
15 Sh. Umesh Gupta 98723-41123
16 Dr. Sardul Singh 98152-33641
17 Sh. Jagmohan Singh 94174-04404
18 Sh. Chahal Puri 98140-74548