Sr. No Name Mobile Nos.
1 Mr.Ajit Singh 9876286474
2 Dr.Ajay Bagga 941782422
3 Sh.Chetan Sud 9876629909
4 Sh. Prem Saini 9417024547
5 Sh.Pawan Kumar 9464325040
6 Mr. Vijay Walia
7 Sh. Harish Aery 94633-06927
8 Sh. Pawan Arora 9417223129
9 Sh. Dinesh Nagpal 9855256262
10 Sh. Partap Singh NRI 9837755206
11 Sh.Raj Kumar Nanda 9356623001
12 Er. Agia Singh 9878227177
13 Sh. K.L.Janjua 9872473771
14 Er. Manmohan Singh 9417224665
15 Sh. Gurpreet Singh 9463995107
16 Sh. B.K. Mehta Member
17 Sh. Harpreet Singh 9814270082
18 Sh. Gurpreet Singh 9417655692
19 Sh. Raj Kumar Nanda (Medical Store) 9356623001
20 Com. Kuldeep Singh 94174-24418
21  A.S. Arneja 98140-93061
22 Ms. Surbhi Alias Nidhi 96463-23693
23 Sh. Ujjal Singh (Tanda) 94784-94208
24 Sh. Varinder Singh Masti(Tanda) 98155-89014
25 Sh. Amandeep Singh(Tanda) 98140-23859
26 Dr. Vishal Dardi(Dasuya) 94172-86678
27 S. Mohinder Singh(Ghardiwal) 98141-30092
28 Dr. Gurpal Dass Kondal(Mukerian) 94642-45199
29 Prof. Tilak Raj Verma(Talwara) 94171-76799
30 Sh. Bahadur Singh(Bullhowal) 94636-73638
32 Sh.Amarjeet (Office duty) 9876060543