Motivators

Sr. No Name Mobile No.
1. Sh. Malkiat Singh DSP (Retd.) 98723 61207
2. Sh. Davinder Kaur 94656 65604
3. Sh. B.S. Phawa 94172 30369
4. Sh. Amarjit Singh (Sewadar) 98760 60543
5. Sh. Daljit Singh (Radha Soami) 98142 52986
6. Sh. Parveen (Pooja Medical) 94174 77666
7. Sh. Amarjit Hamrol 98155-66455