Sr. No Name Phone No Mobile No.
1 Comm Kuldip Singh 9417424418
2 Sh. Mohinder Singh Parwana 9872551893
3 Sh. Prem Saini 9417024547
4 Sh. Malkiat Singh DSP Retired 9872361207
5 Sh. Kishan Singh
6 Dr. Parwinder Singh(Mahilpur) 9417738633
7 Sh.Parveen Kumar(Puja Medical Hall) 9417477666
8 Sh. Sukhdev Singh(Kalabakra) 9465337647
9 Sh. Parveen (Pooja Med. Hall) - 9417477666
10 Sh. Bakhshish Singh 9463440136
11 Sh.Tirth Singh 9417191589
12 Sh.Rashpal Singh 9855440151
13 Prof. S. P. Singh (Manav Sewa Trust) 01882-238276 9876089390
14 Sh. Daljit Singh Saini (Radha Swami) 9814252986 9779459247
15 Sh. Amandeep Singh Saini 93163306927