NGO’s in Hoshiarpur

Sr. No. Name Phone No. Mobile No
1 Bharat Vikas Parishad 9888812366 9855200104
2 Ram Chrit Manas (Society) 9417047796 9417134759
3 Mana Sewa Trust Tanda Bye-Pass Hsp - 9876089390
4 Asha Deep Welfare Society (Regd.) VPO Jahan Khelan Hsp 01882-272460; 272461 -
5 Bal Vikas Parishad - 9417477723
6 Student Book Bank 01882-223501 -
7 Sewa Bharati 9813570572 9888378516
8 Bhai Ghanaiya Trust Tanda - 9878494208
9 Bhoomi Society C/O Kumar Hospital; Jodhamal Road; Hsp 9463306592 9888054684
10 Sikh Welfare Society (Regd.) Hsp - 9872905858
11 Sawera 01882-235164 -
12 Shaheed Bhagat Singh Club Pandori Phangure; Hoshiarpur Sh Rajesh Kumar - 9779404520